AUSTIN 512-491-7368 | SAN ANTONIO 210-494-9700
4616 W. Howard Ln. Bldg 4 Austin, TX 78728
3660 Thousand Oaks #208 San Antonio, TX 78247
Wedding Rentals in Austin, TX
Tent Rental in Austin, TX
View Your Event Quote

White with Platinum Rim China White with Platinum Rim China

Specialty dinnerware in white with platinum flourishes around the rim.

10" Dinner Plate - White w/ Platinum Rim
Rental Price: $0.84
Qty:
7.5" Salad Plate - White w/ Platinum Rim
Rental Price: $0.84
Qty:
7" Dessert Plate - White w/ Platinum Rim
Rental Price: $0.84
Qty:
9" Soup Bowl - White w/ Platinum Rim
Rental Price: $0.84
Qty:
Coffee Cup(20) - White w/ Platinum Rim
Rental Price: $0.84
Qty:
Coffee Saucer - White w/ Platinum Rim
Rental Price: $0.84
Qty:
Salt & Pepper Set - White w/ Platinum Rim
Rental Price: $1.10
Qty:
Cream & Sugar Set - White w/ Platinum Rim
Rental Price: $2.50
Qty: