AUSTIN 512-491-7368 | SAN ANTONIO 210-494-9700
4616 W. Howard Ln. Bldg 4 Austin, TX 78728
3660 Thousand Oaks #208 San Antonio, TX 78247
Wedding Rentals in Austin, TX
Tent Rental in Austin, TX
View Your Event Quote

Celedon Celedon


132" Round Celedon Satin
Rental Price: $36.00
Qty:
120" Round Celedon Satin
Rental Price: $26.00
Qty:
108" Round Celedon Satin
Rental Price: $21.00
Qty:
96" Round Celedon Satin
Rental Price: $22.00
Qty:
90" Round Celedon Satin
Rental Price: $17.00
Qty:
90" x 156" Celedon Satin
Rental Price: $26.00
Qty:
90" x 132" Celedon Satin
Rental Price: $26.00
Qty:
Celedon Satin Sash
Rental Price: $2.00
Qty:
Felt Table Pad
Rental Price: $2.50
Qty: